Sameksistens i verden

– og spontane manifestationer