Mennesket skal efter bedste evne stræbe efter at leve, som Gud vil det, og tilegne sig de egenskaber, som kun Gud besidder til fuldkommenhed, og som udtrykkes i Guds 99 smukke navne (asma al-husna) – de smukkeste navne af alle:

Sig: “Påkald Gud, eller påkald den Allernådigste. Ved hvilket navn I end påkalder Ham – Ham tilhører de smukkeste navne. (17:10)

Langt de fleste af Guds 99 navne findes i Koranen. Bl.a. indledes 113 af Koranens 114 kapitler med Guds nok hyppigst brugte navne: den Nådige og den Barmhjertige. Andre findes i disse vers:

Han er Gud, der er ingen anden gud end Ham.
Han kender det skjulte og det åbenbare.
Han er den Allernådigste, den Allerbarmhjertigste.

Han er Gud, der er ingen anden gud end Ham.
Den Suveræne, den Hellige, Kilden til Fred, Vogteren, Beskytteren,
den Almægtige, den Genoprettende, den Allerhøjeste.
Æret være Gud. Højt hævet er Han over alt det, de sætter ved Hans side.

Han er Gud, Skaberen, Udvikleren, den Formgivende.
Ham tilhører de smukkeste navne.
Alt, hvad der er i himlene og på jorden, lovpriser Ham.
Han er den Mægtige, den Vise. (sura 59:22-24)

Den samlede liste af de 99 navne ser således ud:
Den Nådige, den Barmhjertige, den Suveræne, den Hellige, Kilden til Fred, Beskytteren, Vogteren, den Almægtige, Betvingeren, den Mægtige, Skaberen, Udvikleren, Formgiveren, den Tilgivende, den Sejrrige, den Givende, den der giver underhold, den der åbner, den Vidende, den Begrænsende, den der udvider, den der fornedrer, den der ophøjer, den Ærebringende, den Vanærende, den Althørende, den Altseende, Dommeren, den Retfærdige, den Milde, den Opmærksomme, den Overbærende, den Storslåede, den der tilgiver igen og igen, den Taknemmelige, den Højeste, den Største, Bevareren, Opretholderen, den der afregner, den Ædle, den Gavmilde, den der overvåger, den der besvarer, den Absolutte, den Alvise, den der elsker, den Forherligede, den der giver liv på Opstandelsens dag, Vidnet, den Sande, den Betroede, den Styrkefulde, den Velbefæstede, den Beskyttende Ven, den der hyldes, den Alvidende, den første Årsag, den der genopretter, den Livgivende, den Dødbringende, den Levende, den Uafhængige af hvem alt afhænger, Finderen, den Glorificerede, den Enestående, den Ene, den der eksisterer i kraft af sig selv for altid, den der kan alt, den mest Kraftfulde, den Handlekraftige, den Udsættende, den Første, den Sidste, den Manifesterende, den Skjulte, den Styrende, den Ophøjede, Kilden til Godhed, den der tager imod anger, den der gengælder, den Undskyldende, den Medfølende, Herskeren i Sit rige, den Ærefulde Majestæt, den Retfærdiggørende, den Forenende, den Rige, den Berigende, den Afvisende, den Nødbringende, den Godgørende, Lyset, Vejviseren, den Usammenlignelige, den Uendelige, Arvtageren, Retlederen, den der fastsætter tiden.

Det er meget almindeligt at fremsige Guds 99 navne som en form for lovprisning (dhikr), enten i tilslutning til de daglige, rituelle bønner, eller på vilkårlige tidspunkter, som frie bønner (du’a). Hertil vil man ofte benytte sig af en bedekrans (tasbih eller subha) med 33 eller 3 x 33 perler. Man fremsiger række af navne, mens man lader fingrene glide hen over en perle for hvert navn.

© Aminah Tønnsen, januar 2007    

Se også:

Guds 99 navne på arabisk med en enkelt henvisning til Koranen for hvert navn.

The most Beautiful Names of Allah – med flere henvisninger for hvert navn

Tasbih-bønnen