I 1993 udkom en samling børnesange (18 stk.) med tekster af de to danske muslimske kvinder Khadijah Bjerring & Aminah Tønnsen til kendte nordiske melodier og sort/hvide illustrationer af Nazia Oudis. Der er noder med becifringer til alle tekster.

Sangbogen er i A5-format (48 sider) og kan stadig købes for kr. 10,- pr. stk. plus porto. Send din bestilling til islamstudie@info.dk

Guds storhed
Melodi: Verden er så stor, så stor

Allah er så stor, så stor,
Hassan, Hassan lille!
Meget større, end du tror,
Hassan, Hassan lille!

Han kan skabe, hvad Han vil.
Hassan, Hassan lille!
Når Han bare si’r: “Bliv til!”
Hassan, Hassan lille!

Han har skabt vor hele jord.
Hassan, Hassan lille!
Men’sker, dyr og blomsterflor,
Hassan, Hassan lille!

Natten skabte Han til hvil,
Hassan, Hassan lille!
Leg kun hører dagen til,
Hassan, Hassan lille!

Hvis du ønsker fred på jord,
Hassan, Hassan lille!
Elsk alverden som din bror,
Hassan, Hassan lille!

Når du følger Allahs vej,
Hassan, Hassan lille!
Så vil Han beskytte dig,
Hassan, Hassan lille!

© Aminah Tønnsen, 1992

________________________________________

Den lige vej
Melodi: Tælle til én

Tælle til én og tælle til to,
bed til din Gud, før du trygt går til ro.

Tælle til tre og tælle til fire,
bed Gud om nåde for drenge og piger.

Tælle til fem og tælle til seks,
bliv ej af overtro ganske perpleks.

Tælle til otte næst efter syv,
hold dig til islam og bliv ej en tyv.

Tælle til ni, derefter til ti
spis godt og sundt, så du voksen ka’ bli’.

Tælle til elleve, tælle til tolv,
giv du dig aldrig i fristelsers vold.

Tæl så til tretten, fjorten dernæst,
solen går ved aftenstund ned i vest.

Tælle til seksten, men først til femten,
gør din bror fejl, så tilgiv og glem den.

Tælle til sytten, tælle til atten,
Gud vogter også på dig om natten.

Tælle til nitten, tælle til tyve,
muslimer må aldrig bande og lyve.

Det går jo godt, så prøv du nu selv,
tag din tasbi og bliv ved med at tæl’.

© Khadijah Bjerring, 1991

____________________________________________________

Vuggevise
Melodi: Sov Dukke Lise

Stjernerne stråler i klare nat
skinner for mus såvel som for kat.
Lyser på alt, hvad Allah har skabt.
Han kender alt, og intet går tabt.

Sov kære Aisha, sov du kun trygt,
livet omkring dig kan være stygt.
I stuen læser far sin Koran,
mor lytter til, “amen” slutter han.

Vid, kære muslim! Hvor du end er
i fjerne lande – måske lige her –
Allah beskytter dem, Han har kær,
for Han er altid dem ganske nær.

© Khadijah Bjerring, 1991

________________________________________________________

Islams fem søjler
Melodi: I østen stiger solen op

Vi hilser Dig, oh Herre Gud,
på Dig hver muslim tror.
Muhammad er Dit sendebud,
Du i os alle bor.

Vi bøjer os i bøn til Gud
fra gry til sol går ned.
Vi følger alle Herrens bud,
Han giver os Sin fred.

I ramadanen faster vi,
fornægter overflod.
I Skæbnenatten våger vi
og mindes Herrens Bog.

Og alle vi, der tror på Gud
på hele denne jord,
gi’r almisse til fattig’ bror.
Det er vor Herres bud.

Så drager vi på pilgrimsfærd
til Mekka, fredens by.
Og mindes Ham, som vi har kær,
lovpriser Ham i sky.

Hver muslim kvinde og hver mand
bestyrker Gud i tro.
Fra nød Han os ophøje kan
til Paradisets bo.

© Aminah Tønnsen, 1991

____________________________________________________

Kald til bøn
Melodi: Sørens far har penge

Muaddinen kalder
til bøn, ja hør! Det gjalder
fra minaretens top.
Hassans pony i galop
ham til moskéen bærer,
hvor Hassan Allah ærer.

© Khadijah Bjerring, 1991

____________________________________________________

Pilgrimsfærd
Melodi: Hvem sidder der bag skærmen

Al-hamdullah Halima
på pilgrimsfærden kom
til Mekka og Medina
med ihram-klædning hvid.
Hun vil med søstre vandre,
imens hun beder om,
at hun og alle andre
til Gud må sætte lid.

© Khadijah Bjerring, 1991

_______________________________________

Almisse
Melodi: Hvem sidder der bag skærmen

“Hør på mig kære bager!
Vil du mig give brød?
For brød og andre sager
skal gi’s til folk i nød.”
“Mit barn, nu skal jeg samle,
hvad du skal dele ud
til fattige og gamle,
for det befaler Gud.”

© Khadijah Bjerring, 1991

_________________________________________________________

Profeten Muhammad
Melodi: Den lille frække Frederik

Nu skal du høre om en mand,
der levede i Hejaz land.
Dengang, da menneskerne her
i Dannevang var hedninger.

Muhammad det var mandens navn,
han gjorde hele verden gavn.
Han viste os den rette vej,
som gælder både dig og mig.

Han lærte folk at be’ til Gud,
og altid følge Allahs bud.
At hjælpe andre folk i nød,
så de kan få det daglig’ brød.

Han lærte folk at holde af
de døtre, som dem Allah gav.
For dreng og pige er for Gud
værdifulde som pure guld.

For Gud er alle mennesker lig’,
om de er fattig’ eller rig’.
Om sort, om hvid, om gul, om brun:
For Ham gudsfrygten tæller kun.

Muhammad var en fredens mand,
besindig i enhver forstand.
Når vi hans budskab ret forstår,
skal vi gi’ freden gode kår.

© Aminah Tønnsen, 1991

________________________________________

De fem daglige bønner
Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

Kom, kom her og kald adhan,
kom til lærdom alle mand!
Kom til din moské hver fredag,
hvor din imam holder kutba.
Mød din søster og din bror.
Læs med dem Koranens ord.

Husk i alle hjem en bøn
for hver datter og hver søn.
Og du selv skal også bede,
om at Allah må dig lede
på den rette vej hver dag,
for at tjene Islams sag.

Bed en bøn, før sol står op,
det er sundt for sjæl og krop.
Middagsbøn skal også huskes,
for med gudstro må ej sjuskes.
Eftermiddagsbønnen må
hver en muslim tænke på.

Bed en bøn, når sol går ned.
Lovpris Allah, for du véd,
Han er skaber af alverden,
og Han vogter på din færden.
Pris Ham før du går til ro,
Ham kan du dit liv betro.

© Khadijah Bjerring, 1991

_________________________________________________________

Bøn i Medina
Melodi: Hist, hvor vejen slår en bugt

:: Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger en moské så smukt. ::
Minareter rager op
over kuplens grønne top.
Her Profeten ofte bad,
mens de andre hos ham sad:
“Allah! Vi Dig ydmygt beder,
at Du os på vejen leder.”

:: Islam er en rettesnor
givet i Koranens ord. ::
Skænker alle men’sker fred,
kærlighed, tålmodighed.
Indre styrke, lykke stor
evigt i hver muslim bor.
Når de mod moskéen strømmer,
for at bede deres bønner.

:: Muaddinen kalder ud:
“Kom til frelse! Stor er Gud!” ::
– højt fra minaretens top,
og nu stander alle op:
Kaldet gælder stor’ og små,
at de aldrig glemme må:
Gud barmhjertighed dem skænker,
hvis de altid på Ham tænker.

© Aminah Tønnsen, 1991

_______________________________________

Ramadan
Melodi: Sig månen langsomt hæver

Nymånen højt sig hæver,
mens gyldne stjerner svæver,
nu er det Ramadan.
Når hvid fra sort vi skelne,
vi faster efter evne,
den brydes ej før solnedgang.

Trods al besvær og møje
vil vi med glæde døje
og følge Herrens bud.
Hans kalden vi besvare,
Han os mod nød bevare,
vi samles om en bøn til Gud.

Før fasten den er omme,
ved Skæbnenattens komme
Koranen blev sendt ned.
Lad os nu alle bede,
at Gud os alle lede.
Islams profet Muhammed hed.

Oh, Allah i det høje!
Vi vil i fromhed bøje
os i en bøn til Dig.
Et ønske hos de fromme,
er nær til Dig at komme,
lær os at gå den lige vej.

Betragter månens bue,
den er kun halv at skue,
og er dog hel og rund.
Vor Gud, alverdens skaber,
os ej af sigte taber,
beskytter os i allen stund.

© Aminah Tønnsen, 1991

________________________________________

Den store pilgrimsfærd
Melodi: Nu titte til hinanden

På pilgrimsfærd til Mekka vi drager gerne ud.
Dér Gud befaled Abraham den vise,
at bede kun til Ham, til den eneste Gud.
Det mindes vi, mens vi Gud lovprise.

Fra Safa og til Marwa vi føler Hagars nød,
hvor hun med Ismael led tørst og kvide.
Hun bad til Gud om frelse fra den bitre død,
og hunger de ikke skulle lide.

Gud hørte Hagars bøn, og af ørk’nens hede sand
Han lod en kilde frem af dybet springe.
Ved Zamzam drikker vi af det friske, klare vand
i håb om det helse os vil bringe.

Så strømmer vi til Mina og bøjer os i bøn
for Gud, vor Herre, Ham, som os tilgiver.
Vi dvæler her i bøn indtil morgenen skøn,
før atter vi vid’re os begiver.

Til Arafat vi vandrer. Her var det, Guds Profet,
Muhammed talte til en samlet skare:
“Følg altid Allahs bud, Han har os på vejen ledt.
Han mod helved’s flammer os bevare.”

I Jamrat Akaba atter Gud vi beder om
velsignelse og tusind nådegaver.
Vi samled’ syv små sten, før vi til stedet kom,
og med dem det onde vi begraver.

Nu mindes vi en stund, dengang Abraham af Gud
befalet blev, sin Ismael at ofre.
Han var så stærk i tro, at han antog Guds bud.
Som tak, Gud en vædder lod ham ofre.

Vi slutter vores færd med tawaf ul-ifadha.
Med fred vi fyldes, vore øjne tindre.
Vi fuldført har, hvad Gud, Allah, os befalet har.
Han altid vil leve i vort indre.

© Aminah Tønnsen, 1991

________________________________________

Ordliste:

adhan                      (arabisk) kaldet til bøn.

al-hamdullah      (arabisk) Gud være lovet!

Allah                       (arabisk) Det arabiske ord for Gud (egentlig: Guden).

Allahu akbar      (arabisk) Gud er større (end alt andet).

amen                     bøn og Koranlæsning afsluttes med: amen
og indledes med bismillah (i Guds navn).

Arafat                  slette i nærheden af Mekka, som besøges i
forbindelse med pilgrimsfærden. Det sted,
hvor Profeten Muhammed i år 632 holdt sin
berømte afskedstale.

dul-hijra            (arabisk) den islamiske kalenders 12. måned,
pilgrimsmåneden (haj = pilgimsfærd).

Hagar                  Abrahams anden hustru, mor til Abrahams
førstefødte søn Ismael.

Hejaz                  provins i det nordvestlige Arabien.

ihram                  (arabisk) den klædedragt, man ifører sig for at symboliserer,
at man er i “viet” tilstand og ønsker at gennemføre pilgrimsfærd
til Mekka.

imam                 (arabisk) den person, der leder fællesbønnen, den er står foran
og vejleder menigheden.

islam                 muslimernes religion.

Jamrat Akaba          her “stener” pilgrimme symbolsk Satan ved at kaste
syv små sten mod nogle stenstøt­ter.

Kaba                  (arabisk) terningformet bygning i midten af Den Store Moské
i Mekka. Bygningens sider er dækket af et sort klæde med
guld­broderede Korancitater.
Et af pilgrimsfærdens ritualer består i at vandre rundt om
Kabaen i bøn.
Kabaen er iflg. islamisk tradition bygget af Abraham
og hans førstefødte søn Ismael.

Koranen        muslimernes hellige bog.

kutba              (arabisk) fredagsprædiken i moské.

la illaha ill-Allah!  (arabisk) Der er ingen gud uden Gud!
(første del af den muslimske trosbekendelse).
Fortsættelsen lyder:
(arabisk) Muhammadun rasul Allah
(Muhammed er Guds sendebud).

Medina                    by i Arabien ca.  350 km. nord for Mekka, hvor Profeten
Muhammed levede fra år  622 til sin død år  632.

Mekka                     by i det vestlige Arabien (Profeten Muhammeds fødeby).

Mina                        by i nærheden af Mekka, som besøges i forbindelse med
pilgrimsfærden.

minaret                  tårn på moské, hvorfra der kaldes til bøn.

moské                    muslimernes bedehus.

muaddin                (arabisk) den, der kalder til bøn.

Muhammed         muslimernes sidste profet.
Født ca. 570 i Mekka. Død ca. 632 i Medina.

muslim                   én, der tror på Gud, der hengiver sig til Gud.

Ramadan               (arabisk) den islamiske kalenders 9. måned, fastemåneden,
hvor sunde og raske voksne ikke må hverken ryge, drikke, spise
eller dyrke sex fra daggry til solnedgang.
Den islamiske kalenders måneder begynder ved nymåne.

rasul                       (arabisk) sendebud.

rasul Allah          (arabisk) Guds sendebud.

rasuluhu             (arabisk) Hans sendebud.

Safa og Marwa       to små høje i Mekka. Ifølge traditionen var det her,
Abrahams hustru Hagar fortvivlet løb frem og tilbage i sin
søgen efter vand til sig og sin spæde søn Ismael.

Skæbnenatten      den 27. nat i måneden Ramadan, hvor man mener, at
Profeten Muhammed i år 610 fik sin første åbenbaring
fra Gud via ærkeenglen Gabriel.

søjler                           Man siger, at islam hviler på 5 søjler:
Trosbekendelse, bøn, faste, almisse og pilgrimsfærd.

tasbi                            (arabisk) bedekrans med 33 eller 3 x 33 perler
(symbol på Guds 99 navne eller egenskaber).

tawaf                          (arabisk) rundgang om Kabaen, ét af pilgrimsfærdens mange ritualer.

tawaf ul-ifadha     (arabisk) den afsluttende serie rundgange om Kabaen,
inden man forlader Mekka.

wa                              (arabisk) og.

Zamzam                kilde i Mekka. Iflg. islamisk tradition den kilde, Abrahams hustru
Hagar fandt i ørkenen, da hun ledte efter vand til sig og
sin spæde søn.
Kildens vand menes at have helbredende virkning.

  © Islamisk Studiebogssamling og forfatterne