Islams seks trosartikler

Islams fem søjler

Islam i det  21. århundrede
Fra Tønnsen: “Tror muslimer at jorden er flad?” (2006)

Ijtihad – Reinterpreting Islamic Principles
for the Twenty-first Century
United States Institute for Peace

Forstå islam og muslimerne
En kort introduktion til islam

Islam – fred gennem gudhengivelse
Aminah Tønnsen

Det islamiske menneskesyn
Aminah Tønnsen

 Islam og det sociale ansvar
T. B. Irving

Islam og livets oprindelse
Aminah Tønnsen

Koranen om skabelsen
Aminah Tønnsen

Menneskets skabelse og evolution
Aminah Tønnsen

Islam set indefra (uddrag)
Aminah Echammari, 1995.

Djihâd – hellig krig eller vejen til fred?
Aminah Echammari, 1996.

Common Misconceptions about Islam, Muslims and the Quran

Top 10 Misconceptions about Islam

10 Misconceptions about Islam
Huffington Post

Top Ten Misconceptions about Islam
Huma Ahmad

Fifty common misconceptions about Islam
Shehzad Saleem

Forskellige retninger inden for islam

Komparative studier:
Bibel/koran –  kristendom/islam.
Se under Dialog og sameksistens