Kronikker og kommentarer om nylæsning af Koranen i den aktuelle kontekst:

Fortolkning af udvalgte passager

At-Tabari (838-923)