Her er svar på nogle af de mest hyppige spørgsmål om islam og islamisk tro og praksis:

Aber, hunde og svin – og umælende dyr
Abrogation
Ageren og bonden
Alkohol
Almisse (sadaqa)
Ansvar for familien (qawwamun)

Arvesynd og islam
Askese og cølibat
Assalamu ‘alaikum
Befrielsesteologi i islam
Bekendelse (shahada)
Beskyttede folk (dhimmi)
Beskyttelsesskat (jiziya)
Beskyttelsesvers i Koranen (ayat ul-hifz)
Bestemmelse (qadr)
Billedforbud
Bjergprædikenen – set med muslimske øjne
Blasfemi
Burkini
Bøn i islam (salat)
Børnesange, muslimske
Copyright
Dannebrog
Danskhed
Dar ul-islam og dar ul-harb
De troendes mødre
Dommedag i islam
Drab – du må ikke slå ihjel
Drab på ikke-muslimer
Dyreværn
Dødsstraf i islam
Eid hilsener
Engle i islam (malaika)
Etik
Familiens ære
Faste i islam (sawm)
Filosoffer og koranfortolkere
Fastebrydningsfesten
(den lille fest, eid al-fitr, eid al-seghir)
Fatiha (sura al-)
Fatwa
Fornuft og islam (aql)
Fortolkning af udvalgte koranpassager
Fortrin (daraja)
Fortællinger for børn
Forudbestemmelsen (qadr)
Frafald fra islam
Fred gennem gudhengivelse (al-islam)
Frihed, lighed og broderskab
Frihedsrettigheder
Fødsel, dåb og konfirmation
Fødselsdag
Første feminister
Grundloven og Koranen / Grundloven og sharia
Gud eller Allah?
Gud i islam
Hadith og sunna
Halal og haram
Halalslagtning
Hasardspil
Helligdage
Hellige bøger i islam
Hijab-verset i Koranen
Hilsen og håndtryk
Homoseksualitet
Humor og islam
Hustruvold og islam
Hyklerne (munafiqun)
Højtider og mærkedage
Håndsafhugning
Identitet
Imamens funktion og rolle

Islamisk befrielsesteologi
Islamisk etik
Islamisk faste (ramadan)
Islamiske symboler
Islamisk kalender/tidsregning
Islamisk klædedragt
Islams billedforbud
Islams fem søjler (arkan al-islam)
Islams første feminister
Islams seks trosartikler (aqida)
Jerusalem
Jiziya (beskyttelsesskat)
Jomfrutegn og mødom
Jødehad og racisme
Jødisk-muslimsk sameksistens i Marokko
Kalender
Klædedragt
Koranen (al-qur’an)
Koranen – fortolkning af udvalgte passager
Koranfortolkning i nutiden
Koranen og Grundloven
Koranens krigeriske / voldelige vers
Koranens kvindesyn
Koranens leveregler
Koranens profeter
Krigens hus
Krigeriske vers
Krigsførelse
Kulturnatten
Kvindelige bilister i Saudi-Arabien
Kvindelige imamer
Kvindelige muslimske statsoverhoveder
Kvindemoskéer
Kvinders påståede halve værd
Kvindeundertrykkelse og islam
Køn og kønsroller
Kønsroller i Koranen
Lignelser og metaforer i Koranen
Livets hellighed / ukrænkelighed
Løgn
Markante muslimske kvinder
Martyrium ifølge islam
Meningen med livet ifølge Koranen
Menneskeret
Middelvejen
Mission
Moskéens indretning og funktion
Muhammed-krise
Muslimer og Grundloven
Mænds påståede overlegenhed
Mødom og jomfrutegn
Næstekærlighed
Offerfesten (den store fest, eid ul-adha, eid ul-kabir)
Omskæring af drengebørn
Personlig frihed
Pilgrimsfærd i islam (hajj/hadj)
Profeten Muhammeds fødselsdag (eid al-mawlid/mouloud)
Profeten Muhammeds himmelrejse (al-miraj /miradj)
Profeten Muhammeds efterfølgere
Profeten Muhammeds familie
Profeten Muhammeds liv og levned
Profeterne i Koranen
Racisme og jødehad
Ramadan
Ramadan hilsener
Rene og urene
Rusmidler, mad og drikke
Sakramenter og islam
Sameksistens og dialog
Sang og musik
Seks trosartikler (aqida)
Seksualitet
Selvmord
Sharia – vejen til Gud/vejen til kilden
Shia-islam
Skæbnetro i islam
Slaveri i Koranen
Socialskat (zakat)
Spiseforskrifter
Splittelsen i sunni- og shia-islam
Stening
Sufisme
Sunna og hadith
Sværdverset
Symboler
Syndefald og islam
Søjler
Taqiyya
Tegningekrise
Terrorisme og islam
Tidsregning
Tilgivelse og forsoning i islam
Tilsætningsstoffer i fødevarer
Tronverset (ayat-ul-kursi)
Trosartikler (aqida)
Trosbekendelse (shahada)
Trosfrihed og islam
Tvangsomvendelse eller trosfrihed?
Tværreligiøse projekter i Danmark og i Verden
Uddannelse
Uddannelse og karriere (- også for kvinder)
Venskab mellem muslimer og ikke-muslimer
Voldelige vers
Ytringsfrihed under ansvar
Ægteskab
Æresmord / æresdrab
Øje for øje  – tand for tand
Åndsfrihed og islam