Det er en udbredt opfattelse, at islam/Koranen er kvindeundertrykkende, og ser man sig omkring i verden, lever muslimske kvinder da også mange steder under kummerlige forhold og har ikke nær de rettigheder og den personlige frihed, som Koranen er udtryk for. Mange steder skyldes miseren generel politisk undertrykkelse, nød og elendighed; men en stor del skyldes det faktum, at islam i de første tider bredte sig til patriarkalske samfund, og at det hovedsageligt er mænd, der har fortolket kildeteksterne.
I mange samfund verden over har mænd misbrugt deres fysiske og økonomiske overlegenhed til med alle mulige krumspring at begrænse kvinders udfoldelsesmuligheder og rettigheder. Kvindeundertrykkelse er et universelt fænomen, der berører kvinder uanset religion, sprog, race, kultur eller nationalitet:

Middelalderens europæiske korsfarere gav deres kvinder kyskhedsbælte på for at forhindre dem i at have seksuelt samkvem, mens de selv var bortrejst og fornøjede sig med at røve, plyndre og voldtage andres kvinder.
Byzantinerne afsondrede deres kvinder i hjemmet – under dække af, at det var tegn på rigdom, at familiens kvinder ikke ‘behøvede’ mænge sig med folket. Nogle muslimer overtog denne tradition, selvom Koranen udelukkende omtaler (delvis) afsondring i forbindelse med Profetens hustruer, de troendes ® mødre, som jo havde en særstatus i samfundet.
I et bælte tværs over Afrika fra Egypten og Somalia i øst til Senegal i vest har man i århundreder udsat små piger for en smertefuld omskæring – en tradition, der findes både blandt naturfolk, koptiske kristne og muslimer, selvom pigeomskæring på ingen måde kan retfærdiggøres ud fra hverken Bibelen eller Koranen.I Japan har man i århundreder snøret småpigernes fødder sammen, så det var meget smertefuldt for dem at gå. De blev i stedet båret rundt i bærestole – så vidste man, hvor man havde dem!

Islam har bredt sig fra de arabiske byer Medina og Mekka til mange forskellige arabiske såvel som ikke-arabiske kulturer. Alle steder har muslimerne levet side om side med ikke-muslimer, og naturligvis er der sket en gensidig påvirkning, hvorved muslimer ganske ofte har taget traditioner og levemåder til sig, som er i åbenlys modstrid med deres tro.
Dette gælder bl.a. æresbegrebet, som for mange muslimer på det indiske subkontinent og i mange nordafrikanske og mellemøstlige lande er vigtigere end islams grundprincipper. De æresbegreber, vi ofte møder hos herboende muslimer med indvandrerbaggrund, er derfor ganske fremmede for de fleste etnisk danske muslimer, fordi de i langt højere grad har dansk kultur – og ikke arabisk, mellemøstlig eller nordafrikansk kultur som referenceramme.
Det er et ubestrideligt faktum, at mænd overalt i verden op igennem historien har forsøgt at begrænse kvinders muligheder, rettigheder og frihed – og at de stadig gør det. I sidste ende er de selv tabere, for hvem kan respektere mænd, der i den grad er bange for selvstændige kvinder?

© Aminah Tønnsen, 2006

Fra: ”Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede” (Tønnsen 2006, spørgsmål 56)

Se mere under Køn og kønsroller