Islams skjulte skat
Af Malene Grøndahl

Sufismen –  hjertets kærligheds renhed
Af Kamal Ahmed

AHMAD, Kamal:
Sufismens oprindelse (1.del)
– Spørgsmålet er da, om sufismen har noget med islam at gøre i oprindelse og indhold?

Sufismens oprindelse (2.del)
– Introduktion til Farid-ed-din Attar og Al-Haladj.

Sufismens oprindelse (3.del)
– De fire alment anerkendte lovskoler (madhabib) og Djelal-ed-Din Rumi .

ATTAR, Fa’rid ud-Din: Fuglenes Forsamling. Alif 1984.

HAERI, Fadhlalla: Sufi Cosmology of the SELF. London/København 1993.

HAFIZ’ kærlighedsdigte. Høst & Søn 1919 /Alif 19 …

LEIDE, Folmer Blume: RUMI – kærlighedens digter. Aschehoug 2003.

LOUBORG, Omar:
* Kærlighedens, beruselsens og ekstasens v ej. Alif 1983.
* Sufierne. Alif 1990.
* Hvad er sufisme. Alif 1992.
* Ibn al Arabi: sufismens store lærer. Alif 1994.

MADSEN, A.S. (overs.): Et udvalg af Akhbar-al-Hallâdj. Borgens Forlag 1988.

MOHAMED, Yasien: FITRA – the Islamic Concept of Human Nature. TA-HA Publishers, London 1996.

PEDERSEN, Johannes & SØNDERGÅRD, Svend:
SUFISME. Udvalgte tekster til islamisk mystik. Rosinante 2006.

SAUDI ARABIA: A Resurgence of Sufism

WALEY, M.I.:  Sufisme – Hjertets alkymi. Haase 1994.