“For mig er der ingen tvivl om, at kampen imod jødehad, diskrimination og radikalisering blandt andet består i at imødegå de yderligtgåendes islamforståelse med argumenter fra de samme kilder, som de selv påstår at følge, nemlig Koranen og hadith-litteraturen.”

Aminah Tønnsen i Kristeligt Dagblad 20. november 2015

Fortolkning af udvalgte passager:
Kronikker og kommentarer om nylæsning af Koranen i den aktuelle kontekst