Den egyptiske tænker Mohammed Abdou (1849-1905) advarer – ligesom Koranen – igen og igen de troende imod taqlid, den ukritiske, blinde imitation af religiøse autoriteter uden selv at gå til kildeskrifterne og reflektere over teksten. Afvisning af taqlid er den ultimative frisættelse af mennesket – religiøst, moralsk og socialt.
Koranens sharia er ikke et fasttømret juridisk system, som en regering kan påtvinge en befolkning. Eksempelvis skriver Mohammed Abdou:

”Islam giver hverken kaliffer, kadier, muftier eller sheiker autoritet til at formulere regler og læresætninger, og det er ganske utilstedeligt, at de skulle kunne gøre krav på ret til at kontrollere den enkeltes tro eller gudsdyrkelse eller forlange af den enkelte at skulle forsvare sin personlige opfattelse af troen.”