Flere steder i Koranen nævnes seks trosartikler (‘aqîda) som afgørende for et menneskes tilhørsforhold til islam:

Retfærdighed (birr) er ikke, om I vender jeres ansigt mod øst eller vest (når I beder). Retfærdighed er at tro på Gud og den Yderste Dag, på englene, bøgerne og profeterne. (Retfærdighed er) uselvisk at give af sine (menneskelige og materielle) ressourcer til slægtninge, forældreløse, trængende (masâkîn), vejfarende (ibn as-sabîl) og tiggere, og til at frikøbe krigsfanger og slaver. (Retfærdighed er) at forrette bøn og betale religiøs skat (zakât), at opfylde sine forpligtelser, og at være udholdende i trængsler, i nød og i konfliktsituationer. Sådan er de, der nærer ærefrygt for Gud (muttaqûn). (2:177)

Sendebuddet troede på, hvad han fik åbenbaret fra sin Herre – og de troende ligeså. De tror alle på Gud, Hans engle, Hans bøger og Hans sendebud. Og de siger: “Vi gør ingen forskel på Hans sendebud. Vi hører og adlyder. Herre! Tilgiv os, Til Dig skal vi alle vende tilbage!” (2:285)

Oh I, som tror! Tro på Gud og Hans sendebud, på Skriften Han sendte ham, og på Skriften Han sendte tidligere. De, der fornægter (kafirûn) Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans sendebud og Dommens Dag, er visselig på afveje. (4:136)

De seks trosartikler nævnes også i én ud af flere trosbekendelser i hadith-litteraturen:

“Jeg tror på Gud, og Hans engle, og Hans bøger, og Hans profeter, og den Sidste Dag (Dommedag), og at alt godt og ondt er fra Gud, den Højeste, og på opstandelsen efter døden. Jeg bevidner, der er ingen gud uden Gud, og jeg bevidner, Muhammad er Hans tjener og sendebud.”

© Aminah Tønnsen, januar 2002     

Du kan læse mere om de seks trosartikler her:

  1. Gud
  2. Engle
  3. Bøger
  4. Profeter
  5. Dommedag
  6.  Bestemmelse