Muslimer bør – ud over at tro på Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, Dommedag og forudbestemmelsen – overholde nogle religiøse ritualer og forpligtelser, som er fastlagt både i Koranen og i islamisk tradition. Heri fortælles, at Profeten Muhammad har sagt:

Islam er bygget på fem søjler (arkân al-islam): At bevidne, at der kun er én Gud, Allah, og at Muhammad er Hans sendebud (shahâda), at forrette bøn (salât), at betale socialskat (zakât), at faste i måneden Ramadan (sawm) og at tage på pilgrimsfærd (hajj).

Disse forpligtelser påhviler enhver, der har nået skelsår og alder og er ved sin forstands fulde brug. Pilgrimsfærden er dog kun obligatorisk for den, hvis økonomi tillader den – ofte kostbare – rejse.

© Aminah Tønnsen, maj 2000

  1. Trosbekendelse
  2. Bøn
  3. Socialskat og almisse
  4. Faste
  5. Pilgrimsfærd