• Familieplanlægning
  • Retten til at kende sit biologiske ophav
  • Forsørgelse
  • Navngivning
  • Amning
  • Adoption
  • Børneopdragelse
  • Familiens ære
  • Enker og enkemænd