Trosbekendelse (kalimatu-shahâda)

Når en voksen person ved sine sansers fulde brug i vidners påhør fremsiger trosbekendelsen, regnes han/hun for at være muslim:

“Jeg bevidner: Der er ingen gud uden Gud – og jeg bevidner, at Muhammad er Hans tjener og sendebud”

Trosbekendelsen indgår i udråberens (mu’adhdhinens) kald til bøn (adhân) og fremsiges dagligt af millioner af muslimer, idet den er en fast bestanddel af de fem daglige bønner.

Profeten Muhammad formulerede flere forskellige trosbekendelser (kalimat), der i eftertiden er blevet yndede motiver for kalligrafer:

“Jeg bevidner, der er ingen gud uden Gud. Han er én og har ingen partner. Og jeg bevidner, Muhammad er Hans tjener og sendebud.”

“Ære og pris til Gud. Der er ingen gud uden Gud. Gud er større. Al magt og kraft udspringer af Gud, den Højeste, den Største.”

“Der er ingen gud uden Gud. Han er én og har ingen partner. Hans er herredømmet, og al pris tilkommer Ham. Han giver liv, og Han giver død. I Hans hænder er alt godt, og Han råder over alt.”

“Jeg tror på Gud, og Hans engle, og Hans bøger, og Hans profeter, og den Sidste Dag (Dommedag), og at alt godt og ondt er fra Gud, den Højeste, og på opstandelsen efter døden. Jeg bevidner, der er ingen gud uden Gud, og jeg bevidner, Muhammad er Hans tjener og sendebud.”

Denne sidste trosbekendelse indeholder islams seks trosartikler (‘aqîda).

© Aminah Tønnsen, august 2000