Tilgivelse og forsoning

113 ud af Koranens 114 kapitler begynder med udsagnet: ”I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige”, og ord som tilgive/tilgivelse forekommer et par hundrede gange i Koranen, eksempelvis:

”Bed Gud om tilgivelse, for Han tilgiver igen og igen” (71:10).

”Gud er visselig tilgivende og barmhjertig imod dem, der af uvidenhed handler ilde, men derpå angrer og forbedrer sig” (6:54).

”Gud tager imod Sine tjeneres anger og tilgiver dem deres synder. Og Han ved alt, hvad I gør” (42:25).

Man skal ikke være bekymret for, om man nu formulerer sin anger og sin bøn om tilgivelse med de rette ord. Hvis man er oprigtig i sin anger, vil Gud forstå ens ærinde, for

”Gud kender menneskets inderste tanker” (17:25).

Derfor er Koranens mange eksempler på bøn om tilgivelse formuleret i generelle vendinger, så de kan bruges i forskellige situationer:

Da Moses havde dræbt en egypter, der var kommet i slagsmål med en israelit, bad han denne enkle bøn:

”Herre! Jeg er visselig kommet på afveje. Tilgiv mig!” (28:16)

De gudhengivne, der tålmodigt havde fundet sig i de prøvelser, de var blevet udsat for, bad denne bøn:

”Herre! Tilgiv os vore synder og de overtrædelser, vi måtte have begået. Styrk os og hjælp os imod dem, der fornægter Gud” (3:147).

De, der for nylig havde fundet vej til troen, bekræftede deres tro ved denne bøn:

”Herre! Tilgiv os vore synder. Udslet vore fejltagelser, og indlem os i de retfærdiges rækker” (3:193).

Tilgivelse mellem individer

Ifølge islam er det ikke nok at bede Gud om tilgivelse for en ond handling, man har begået. Hvor vanskeligt det end kan forekomme, skal man også bede den forurettede om tilgivelse. Man har ikke krav på et andet menneskes tilgivelse. Det er den forurettede, der selv afgør, om hun/han vil tilgive den formastelige.

Ligeledes kan det være svært at tilgive et medmenneske; men hvordan kan vi forvente, at Gud vil tilgive os vore synder, hvis vi ikke selv er parate til at tilgive et medmenneske, der har skadet os, og som inderligt angrer sin handling?

”Godt og ondt er ikke lige. Imødegå ondskab med godhed. Så vil din fjende blive som en nær ven” (41:34).

”Gengældelse for en ond handling, lige for lige, er tilsvarende ond; men Gud lønner den, der tilgiver og slutter forlig” (42:40).

Uanset, hvor håbløs ens situation måtte se ud, er det vigtigt at huske på, at

”Guds barmhjertighed favner (el. overgår) alt” (7:156, jfr. 6:12).

Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorvidt Gud nu også tilgiver kvinder, så se her:

”Gud tilgiver og lønner i rigeligt mål

gudhengivne mænd og kvinder,

troende mænd og kvinder,

oprigtige mænd og kvinder,

udholdende og tålmodige mænd og kvinder,

ydmyge mænd og kvinder,

gavmilde mænd og kvinder,

fastende mænd og kvinder,

blufærdige mænd og kvinder,

og mænd og kvinder, der hyppigt lovpriser Gud” (33:35).

© Aminah Tønnsen

Endnu ikke publiceret svar til spørger i religionsdebatten på religion.dk

Se også:

Aminah Tønnsen (2013) : Hvordan får jeg Guds tilgivelse?

Sherin Khankan (2012): Hvordan beder jeg Allah om tilgivelse?

Ahmed Akkari (2006): Allahs tilgivelse kender ingen grænser