I Kina har der siden begyndelsen af 1700-tallet eksisteret kvindemoskéer, ledet af kvinder og kun for kvinder, hvor uddannelse har været en vigtig del af aktiviteterne.
Desværre har konservative kræfter nogle steder i de senere år forsøgt at lukke kvindemoskéerne og begrænse kvindernes rettigheder og deltagelse i livet uden for hjemmet.

De steder rundt omkring i verden, hvor der i de senere år er blevet etableret kvindemoskéer, har den gennemgående forklaring været, at kvinderne ikke føler sig velkomne i de eksisterende moskémiljøer, hvor de ofte er henvist til at bede og undervise bag forhæng eller foldedøre, i kældre eller nabobygninger. Det er ikke særlig inspirerende og uværdigt for begge parter.
Hvornår mon mændene finder ud af, at deres evindelige insisteren på kønsadskillelse i moskéer lader dem fremstå som nogle sølle pjok, der end ikke kan koncentrere sig om en bøn til Gud, hvis der er kvinder til stede?

Kvindemoskéerne har bevirket, at flere muslimske kvinder deltager i fredagsbøn og den undervisning, der tilbydes. Kvinderne oplever, at de kvindelige imamers prædikener er langt mere vedkommende end de mandlige imamers – og de beretter om en mere afslappet og ikke-fordømmende atmosfære, om at blive hørt, og om øgede muligheder for at diskutere teologiske emner.
Sidst, men ikke mindst, beretter kvinderne om øget selvtillid og fornyet glæde ved deres tro på grund af kvindemoskéernes opgør med den patriarkalske læsning af kildeskrifterne.

Nogle steder (eksempelvis på Frederiksberg), har man valgt en mellemløsning, hvor hele moskéen er reserveret for kvinder en enkelt dag om ugen.

All-inclusive moskéer
Et andet nyt fænomen er de såkaldte All-Inclusive moskéer, der skilter med, at de er åbne for alle køn, at deres imamer er kvinder eller homoseksuelle, og at de vier homoseksuelle par. Sådanne initiativer findes i Los Angeles (2006), Paris (2012), London (2013) og Cape Town (2014).

© Aminah Tønnsen, oktober 2016

KVINDEMOSKEER

DANMARK:

AFGHANISTAN:

INDIEN:

IRAN:

  • TV5 magazine, den 29. november 2003: Baghdad. Portraits de femmes (kvindeportrætter)
    Der vises bl.a. interview med en shiitisk kvindelig imam, der prædiker i en moske i Baghdad udelukkende for kvinder.

KINA:

NEDERLANDENE:

UK:

USA:

ALL INCLUSIVE MOSQUES

UK:

USA:

LONDON:

PARIS:

SYDAFRIKA:

TYSKLAND:

Se også TEMA: Homoseksualitet