Muhammad Hamidullah blev født i den indiske fyrstestat Hyderabad som den yngste i en børneflok på 7. Tidligt blev han en hafiz, dvs. én, der kunne recitere hele Koranen udenad. Efter at have taget en Ph. D. i international islamisk jurisprudens i Bonn i Tyskland, valgte han at gå i eksil i Frankrig, idet han ikke ønskede at vende tilbage til Hyderabad, der i mellemtiden var blevet annekteret af Indien.
I Frankrig levede han fra 1948-1996 i Paris’ 6. arrondissement i et lille pigekammer spækket med bøger fra gulv til loft. Han tog flere doktorgrader, som han dog ikke skiltede med. Af de 22 sprog, han talte, talte han de 5 til perfektion. Som 84-årig gav han sig i kast med at lære thai. Han levede asketisk, var ydmyg og diskret, men højt kompetent i alt, hvad han foretog sig.
I begyndelsen af 1950’erne blev han hentet til Pakistan for at være med til at udarbejde landets første grundlov. Han forlod dog arbejdet i utide på grund af uoverensstemmelser og returnerede til Paris.
I 1985 blev han tildelt en af Pakistans højeste udmærkelser, som han dog afslog at modtage. Den betydelige pengesum, der fulgte med udmærkelsen, donerede han til The Islamic Research Academy i Islamabad.
Han giftede sig aldrig, men viede sit liv til sine islam-studier og -undervisning. I 1996 hentede hans brors oldebarn ham til Florida, hvor han levede indtil sin død i 2002.

Koranoversættelse
Muhammad Hamidullah var den første muslim til at oversætte Koranen til fransk. Oversættelsen udkom første gang i 1959. Han har revideret oversættelsen flere gange, sidste gang i 1989. Han blev kontaktet af de religiøse myndigheder i Riyadh i Saudi-Arabien med henblik på at få sin oversættelse udgivet af dem, hvilket han dog afslog, eftersom det ville indebære, at saudierne ville ”revidere” hans oversættelse. Saudierne fortsatte dog projektet og udgav i 1990 Hamidullahs oversættelse i ”revideret” udgave – uden nogensinde at have fået Hamidullahs tilladelse dertil.
Det er efterhånden svært at få fat i den originale oversættelse, som dog let kan kendes på Hamidullahs brug af termen ”Dieu”, som saudierne i deres udgave konsekvent har rettet til ”Allah”. I øvrigt samme fremgangsmåde, som saudierne har brugt i forbindelse med deres ”reviderede” udgav e af Abdullah Yusuf Alis engelske koranoversættelse fra 1934.

Muhammad Hamidullah efterlader sig en kolossal – stadig aktuel – produktion af bøger, artikler og korrespondance med muslimer overalt i verden. Jeg har selv korresponderet med ham først i 1990’erne, og han var overraskende interesseret i at høre om muslimers situation i Danmark. Han var dog allerede dengang en ældre herre, og hans refleksioner var ikke altid så sammenhængende, som man kunne ønske. Men manden havde lune, og det føltes befriende i en tid, hvor der ikke var særlig højt til loftet i den hjemlige andedam.

Muhammad Hamidullah har flere gange udtalt sig imod dødsstraf for frafald fra islam og har afvist det såkaldte abrogations-princip, ifølge hvilket nogle koranvers skulle være blevet annulleret af senere åbenbarede koranvers.

Om Muhammad Hamidullahs liv og levned:

© Aminah Tønnsen, september 2016