– filosof, islamolog og politilog

Koranen er blevet til i en specifik historisk og social kontekst, men skal altid læses ind i samtiden. Kritisk over for hadith-litteraturen og den bogstavelige læsning af teksterne, samt overfor den blinde imitation (taqlid), der har været med til at paralysere muslimerne og de muslimske samfund.

Interviews, liv og tænkning:

© Aminah Tønnsen, september 2016