ISLAMISK RET (FIQH) såvel som de fleste muslimske landes nutidige FAMILIERET definerer forlovelse (hitba) som et løfte om ægteskab, der kan brydes af begge parter – også selv om Koranens første kapitel, sûra al-fâtiha, er blevet reciteret ved lejligheden, og gaver er blevet udvekslet.
Et senere ægteskab skal altid registreres hos myndighederne for at være gyldigt, og dette kan naturligvis kun ske, når parret har nået den i loven fastsatte minimumsalder for indgåelse af ægteskab.

Hæves en forlovelse, kan den forurettede part forlange erstatning for svie og smerte samt for evt. udgifter i forbindelse med bryllupsforberedelserne.
Er det manden, der hæver forlovelsen, kan han traditionelt kun forlange tilbagelevering af gaver, hvis bruddet er velbegrundet – som f.eks. hvis kvinden har sat sit gode navn og rygte på spil.
Hvis det derimod er kvinden, der hæver forlovelsen, må hun tilbagelevere de gaver, hun måtte have modtaget af sin forlovede.
De fleste retslærde betragter forlovelsesgaver fra gommen til bruden som en slags forskud for den obligatoriske brudegave (mahr/sadaq), som skal tilbageleveres, hvis forlovelsen hæves. (BEL § 603)

Oftest går der ikke lang tid fra forlovelse til indgåelse og fuldbyrdelse af ægteskab; dog er det stadig nogle steder almindeligt, at børn allerede loves bort som små for at fuldbyrde ægteskabet mange år senere.
Før i tiden anså man dog disse barneforlovelser for gyldige ægteskaber, som blot blev fuldbyrdet mange år senere. Man betalte endda en del af brudegaven, medens den resterende del blev betalt ved ægteskabets fuldbyrdelse. NUTIDIG FAMILIERET slår dog fast, at der kun er tale om et ægteskabsløfte, som kan brydes af begge parter. (BEL § 601)

Forlovelse el. frieri er iflg. ISLAMISK RET (FIQH) underlagt de samme restriktioner som indgåelse af ægteskab. (BEL § 597)
Derfor er det ikke tilladt at fri til:

  1. En kvinde, der allerede er forlovet med (lovet bort til) en anden. (BEL § 599)
  2. En kvinde, der er gift. (jvf. Koranen 4:24)
  3. En kvinde, der ikke har afsluttet sin venteperiode (‘idda) på  4 mdr. 10 dage efter ægtemandens død. Man må dog gerne antyde over for hende, at man er interesseret. (jvf. Koranen 2:234-235) (BEL § 598)
  4. En kvinde, der ikke har afsluttet sin venteperiode (‘idda) på 3 mdr. efter en genkaldelig skilsmisse (1. eller 2. skilsmisse fra samme ægtemand), idet en sådan skilsmisse strengt taget blot er en ophævelse af det seksuelle samliv og en tænkepause. Parterne er juridisk set stadig gift med hinanden, og manden har fortsat forsørgelsespligt over for sin hustru – og de har lov til at genoptage samlivet inden for de 3 mdr. uden at indgå en ny ægteskabskontrakt (nikah). (jvf. Koranen 65:1-7 & 2:228-229 & 2:231-232) (BEL § 598)
    Nogle jurister mener dog, at det er tilladt at antyde frieri over for en kvinde i ‘idda efter en uigenkaldelig skilsmisse, idet parterne ikke har lov til at forsone sig med hinanden efter en tredje skilsmisse/forstødelse. (jvf. Koranen 2:230) (BEL § 598)
  5. En kvinde, der er af forbudt grad. (jvf. Koranen 4:23) (BEL § 597)

Iflg. islamisk tradition er der intet til hinder for, at et forlovet par ser hinanden og taler med hinanden til sammenkomster, hvor andre familiemedlemmer er til stede – men aldrig i enrum. (BEL § 600)

© Aminah Tønnsen april 2000   

Kilder og litteratur:

BELLEFONDS, Y. Linant de:
Traité de droit musulman comparé, vol.II, Paris 1965,
pp.29-36, §§ 595-603: La demande en mariage.

NØRGÅRD, Maja H.:
Shari’as ægteskabsret, pp. 14-17: Frieri og forlovelse.
Jura Tryk, Århus, ca. 1997.

ARAB EWS 27. marts 2016: Jazan Court end minor’s marriage

ARAB NEWS 22. april 2010: Another child marriage victim

ARAB NEWS 7. August 2008: Call for legislation to stop child marriages

INFORMATION 25. august 2008: Spinkelt håb for Yemens barnebrude.

INFORMATION 3. januar 2010: Barnebruden fra Yemen

KRISTELIGT DAGBLAD 8. oktober 2009: Hver tredje pige bliver gift som barn i u-landene
Unicef-rapport: Børneægteskaber er meget stærkt forankret i kulturen.