POLITIKERE, dyreværnsfolk og andet godtfolk forarges atter over jøders og muslimers “barbariske og middelalderlige slagtemetode” og plæderer for “en human slagtemetode”. Det rejser uvægerligt spørgsmålet, om den på danske slagterier i vore dage gængse slagtemetode overhovedet kan karakteriseres som “human”:
For når mennesker stuves sammen på lastbiler eller lukkes inde i togvogne uden hverken vådt eller tørt og køres til dødslejre, kaldes det “holocaust” – men når fjerkræ, svin eller kvæg udsættes for samme behandling, er det led i “en human slagtemetode”!
Når mennesker tvinges til at overvære vold eller drab på blot en enkelt artsfælle, kaldes det “tortur” – men når fjerkræ, svin eller kvæg på stribe udsættes for samme behandling, er det led i “en human slagtemetode”!
Når mennesker hænges op i benene med hovedet nedad, eller med magt får presset hovedet ned under vand, eller imod deres vilje udsættes for elektrochok, kaldes det “tortur” – men når fjerkræ udsættes for det samme, er det led i “en human slagtemetode”!
Ikke desto mindre er det sådan, enhver slagtning (rituel eller ej) på et almindeligt dansk slagteri foregår, og det burde ikke komme bag på nogen, at dyr efter en så uværdig behandling er både skræmte og bange – eller får hjerteslag af stress inden de overhovedet når frem til skafottet.

DET ER beskæmmende, at man kan diskutere op ad stolper og ned ad vægge, om dyr bør slagtes med eller uden forudgående bedøvelse – uden samtidig at gøre noget ved de pinsler, som dyrene udsættes for forud for slagtningen.
Og mine trosfæller, muslimerne, burde være klar over, at det er ganske uladsiggørligt at udføre en korrekt halalslagtning under industrielle forhold, idet en sådan ifølge islamisk tradition kræver en lang række hensyn til slagtedyret:

  • for at mindske smerten må dyret hverken føle sult eller tørst i tiden op til slagtningen.
  • dyret bør håndteres med ro og venlighed for ikke at blive nervøs og bange.
  • andre dyr bør ikke slagtes i dyrets nærvær.
  • slagtekniven bør være så skarp som overhovedet muligt, men må ikke skærpes i dyrest nærvær
  • snittet skal være hurtigt og præcist.
  • derudover bør man under ingen omstændigheder skære i dyret, før de allersidste, naturlige krampetrækninger er ebbet ud.

Muslimer burde også se i øjnene, at selv den mest korrekt udførte halalslagtning ikke kan rense og lovliggøre en tremmekalv, en burhøne eller et dyr, der er proppet med antibiotika, hormoner, vækstfremmere eller foderblandinger, der indeholder kødbenmel fremstillet af slagteriaffald og selvdøde eller nødslagtede dyr af alle slags.

INTET retsindigt menneske med respekt for sig selv og sin skaber burde acceptere industriel opdræt og slagtning af dyr.

© Aminah Tønnsen, oktober 1999    

Se mere: Dyreværn