Siden er under stadig opbygning. Artikler fra den gamle hjemmeside vil lidt efter lidt blive redigeret og flyttet over i de nye rammer.

SENESTE:
Muslimer bør afvise den patriarkalske udlægning af islam
Kristeligt Dagblad 17. januar 2018
Det handler ikke om ensartethed og assimilation, men om at skabe enhed i mangfoldigheden Kristeligt Dagblad 21. september 2017
Koranen er meget bedre end sit rygte
Politiken 12. august 2017
Koranen er en selvstændig åbenbaring
Kristeligt Dagblad 1. august 201
Nøglen til Koranen er et åbent sind Kristeligt Dagblad 18. juli 2017
– eller: “Frihed, lighed, broderskab” er som snydt ud af Koranen
Koranens svar på meningen med livet er ganske enkelt: Religion.dk 3. juli 2017
Koranen er ikke voldsforherligende:
Weekendavisen 12. april 2017

Seneste her på siden: omskæring af drengebørn 
tilgivelse —  livets hellighed: du må ikke slå ihjel
Kønsroller i KoranenEr kvinder halvt så meget værd som mænd?
Mænds påståede overlegenhedÆgteskabSkilsmisse —  Æresmord

islamstudie.dk giver – med henvisning til Koranen samt til klassiske og nyere teologer og tænkere – et bud på, hvorledes kernen og ånden i Koranens budskab og vejledning kan efterleves i Vesten; hvorledes det kan berige vor egen og vore medmenneskers dagligdag og hjælpe os til – i fællesskab – at skabe et retfærdigt, trygt og godt samfund.

Verden er i bevægelse. Ca. 40% af verdens muslimer lever i dag som minoriteter blandt ikke-muslimske majoritetsbefolkninger. Ligesom islam i de forgangne århundreder har tilpasset sig mange forskellige kulturer, skal den nu tilpasse sig og praktiseres i Vesten. Det er nødvendigt at kende fortiden for at forme fremtiden – ligesom det også er nødvendigt at bruge det intellekt, Gud har skænket os, til at skabe harmoni og balance mellem vor tro og det pulserende liv omkring os.

Rundt omkring i den såkaldt islamiske verden har kulturelle traditioner, overtro og persondyrkelse mange steder trængt troens virkelige kerne i baggrunden. Andre steder misbruger religiøse og politiske ledere massernes uvidenhed i egen interesse og forvansker islamiske principper til ukendelighed.

Vi lever i et land, hvor den ytrings- og trosfrihed, der burde være en selvfølge i ethvert virkelig islamisk samfund, giver os mulighed for at finde tilbage til den grundlæggende kerne i Koranens budskab. Som troende er vi forpligtet på Guds ord/Koranen – ikke på menneskeskabte fortolkninger, der er blevet til i andre tidsaldre og under ganske andre omstændigheder. Vi gør både islam, os selv og vore børn en kæmpe bjørnetjeneste, hvis vi stædigt fastholder nedarvede fortolkninger uden skelen til tidernes skiften.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING blev oprettet i 1973 af Khadijah Bjerring, Odense, med det formål at samle og registrere litteratur om islam – skrevet af muslimer – på europæiske sprog.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING udgav i 1976 et lille fotokopieret hæfte “Muhammad og immigrationen”. Det blev den spæde begyndelse til et uvurderligt stykke pionerarbejde i form af en række udgivelser om islam på dansk skrevet af danske muslimer samt enkelte oversættelser – i en tid, hvor kristne missionærer og orientalister nærmest syntes at have monopol på at fremlægge og fortolke islam.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING (forlag & bogsamling) blev ved årsskiftet 1987/1988 overdraget Aminah Tønnsen, Risskov v. Århus, til videreførelse.

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING har i alle årene arbejdet uafhængigt af de etablerede islamiske organisationer. Det har givet os frihed til ind i mellem at fremsætte både udfordrende og kontroversielle synspunkter. Vi prøver med vore udgivelser at give både muslimer såvel som ikke-muslimer et mere nuanceret billede af islam, end nyhedsmedierne gør. Vi afviser enhver form for ekstremisme og søger at fremme billedet af islams inderste væsen: en fredens religion, en dynamisk og rummelig tro og livsforståelse, der opfordrer sine tilhængere til at være aktive, velfungerende og ansvarsbevidste samfundsborgere. Og vi håber gennem vore aktiviteter at være med til at bygge bro og skabe bedre forståelse og respekt mennesker imellem.

Henvendelse til ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING kan ske via

islamstudie(a)info.dk eller aminah(a)email.dk

Se endvidere forfatter Aminah Tønnsens hjemmeside www.aminahtonnsen.dk med link til mange af hendes kronikker, artikler og kommentarer samt omtale af hendes bøger og bidrag til undervisningsmaterialer. Du kan endvidere læse om hendes baggrund og bestille foredrag.